tisdag 19 augusti 2014

Prayerworkers.Om oss . . .

Vi heter Bengt-Åke , dottern Noomi , Nieves  Eliasson. Jag är född i Västerås. Jag är gift med Nieves som kommer från Peru. Jag är uppvuxen sedan barnsben i Hökåsen som ligger utanför Västerås. Jag är uppvuxen i Söderköping som pojke och gick grundskolan och högstadiet där. Min mor och far hittade varandra en gång i tiden vid staden Söderköping som ligger söderut från Norrköping i Östergötlands län.

Åren gick och jag blev man. Jag flyttade till Linköping. Jag arbetade med morgontidningar och jag utbildade mig till barnskötare. Jag flyttade tillbaka till min födelsestad Västerås. Bodde där i 8 år. Flyttade igen år 2003 till Kungsängens Centrum. Och vår familj bor  här nu. Vi trivs bra.


Jag är kristen sedan jag var liten. Jag tog emot Jesus Kristus när jag var 8-9 år gammal. Jag vuxendöpte mig i SION Söderköping.
Min hustru är född i landet Peru Latinamerika, vid staden Lima. Hon växte upp med 12 syskon. Hennes mor var storföretagare och hon hade kor och grisar och får. Hon hade stora landområden.  Hennes far arbetade som Ingenjör på en stor firma i Lima. Nieves arbetade som kock i 23 år. Bland annat i Ungern och Lima och Holland. Hon fick anställning vid Perus Ambassadör Diplomati.

Vi är Kristna båda våra föräldrar och syskon och vi själva. Katolska Kyrkan gick Nieves mor och far samt hennes syskon till. Och jag är uppvuxen inom Pingströrelsen. Jag fick vara med på Söndagskolan, som gav mig tro.


Jag startade ”Prayerworkers” bönearbetaren, år 2000. Jag upplevde att jag ville gå vidare med livet i Jesus Kristus. Jag minns vid det tillfället när jag som 17 åring stod med fötterna vid Pingstkyrkans dörrar, vid staden Linköping och Gud talade med mig om Evangelisation. Att gå ut och berätta de glada budskapet, för folk, att Jesus Kristus Lever och han vill skänka alla människor ett evigt LIV. Och Gud vill upprätta familjen relation med varandra i sann KÄRLEK. Jordisk kärlek är INTE Guds Kärlek. Bibeln Guds Kärlek får man, som en nerlagd gåva i ens liv, om man BER om den från GUD. 

Och på fler sätt så förföljde Den Helige Ande mig i detta TEMA, ”Gå ut” och berätta för folk om GUD. Jag ÄLSKAR alla människor och det gör Gud med. Gud har älskat människan från första stund. Det har INTE människan gjort. Människan föds som ett oskyldigt barn, men tyvärr så är barnet född in i denna ONDA värld. Därför Sände Gud sin son JESUS till oss. Joh 3:16-18.

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (Jesaja 53:10)

Och Jesus gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." (Lukas 22:42)

Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.  (Johannes 7:17)

Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. (Johannes 9:31)

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Romarbrevet 12:2)

Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, (Kolosebrevet 1:9)

Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.
(1 Tessalonike brevet 4:3-8)


Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. (1 Tess 5:16-22)

Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Timoteus 2:4)

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. (Hebreebrevet 10:36)

Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. (1 Petrus brev 4:19)

Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. (1 Johannes 2:17)Vi ber och tackar Gud för er. För det är Guds vilja. Gud vill hjälpa sitt folk hem till himlen. Och många människor vill ju komma hem till himlen efter döden på jorden. Men först så behöver ni be Gud om förlåtelse och att be Gud om att han renar era liv. Sedan ska ni undvika att fylla era liv med våld och krig och terror och omoral. Vår värld är förljugen av omoral och dårskap. Sök dig till kristna kyrkor och ett RENT fräscht liv. SHALOM.
  bengtakeeliasson62@gmail.com    

I bibelns bok från Jeremia kap 31 säger Gud  ”Med evig kärlek älskar jag dig”. Med evig kärlek. Älskar Gud dig. Och inte "s kbilden av dig," så som du framstår efter gudstjänsten, på jobbet, Facebook eller Instagram. Han älskar dig precis som du är. Du vet den där lite motsägelsefulla, osäkra, sköra, bristande människan som få, om ens någon, får tillgång till. Hon under skalet, han bakom fasaden. När vi inser det och accepterar den villkorslösa Gudskärleken kan mirakler ske i våra, och andras liv. Och när vi vågar kika fram, visa oss för varandra, då kommer frihet börja råda i vår gemenskap.
”Se hur Gudsvinden bär, hur allt händer just här. Du är älskad precis som du är”Den Helige Ande, Din personlige hjälpare.


Den helige Ande är sanningens källa. Bibeln säger i Johannesevangeliet 14:16-17  Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan hjälpare, som skall vara hos er för alltid: sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er.
Att ta emot den helige Ande beskrivs som den nya födelsen. Bibeln säger i Johannesevangeliet 3: 5-7   Jesus svarade: ”Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.
Vi tar emot den helige Ande genom att be och följa Andens ledning. Bibeln säger i Lukasevangeliet 11:13  Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom?” Apostlagärningarna 5:32 Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom.”
Den helige Ande är en del av gudomen. Bibeln säger i Apostlagärningarna 5:3-4  Då sade Petrus: ”Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud.” Jesus sade i Matteusevangeliet 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn
Den helige Ande är Gud som lever i och bland dem som tror. Bibeln säger i Matteusevangeliet 18:19-20  Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”
Den helige Ande hjälper under svåra tider. Bibeln säger i Matteusevangeliet 10:19-20  Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er.
Den helige Ande hjälper oss att tillbe Gud. Bibeln säger i Romarbrevet 8:26-27  På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och han som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Den helige Ande ger oss förmågan att tala om andliga saker med kraft. Bibeln säger i Apostlagärningarna 1:8  Men ni skall få kraft när den heliga anden kommer över er, och ni skall vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”Prayerworkers.