torsdag 11 september 2014

Jesus Kristus sitter på Berget och ber till Fadern för Folken. 
Och vi vill gå i Jesu EFTERFÖLJD varje dag !

Shalom ! Här ser ni Nieves 
och Noomi samt Bengt-Åke Eliasson.
En Diakonissas arbetsdag vid Kyrkan.
Jag kommer inte med någon rikedom, för att mätta Dina begär. 
Jag kommer fattig så att Vi kan berika varandra.
Jag kommer inte med regler för att styra dig med regler. 
Jag kommer av längtan att ge dig din frihet.
Jag kommer inte för att trampa på Din skörhet. 
Jag kommer varsamt för att Du inte skall gå sönder och ge upp.
Jag kommer inte med buller och bång i en skränande hop. 
Jag kommer ensam så att du kan göra dig hörd.
Jag kommer inte av tvång eller för att vinna ryktbarhet. 
Jag kommer ur min egen frihet för att tjäna i glädje.
Jag kommer inte och tvingar mig på när Du vill vara ifred. 
Jag kommer då din blick är tom och natten blivit alldeles för mörk.

  Okänd författare.

tisdag 19 augusti 2014

Prayerworkers.Om oss . . .

Vi heter Bengt-Åke , Noomi , Nieves  Eliasson. Jag är född i Västerås. Jag är gift med Nieves som kommer från Peru. Vår dotter Noomi . Jag är uppvuxen sedan barnsben i Hökåsen som ligger utanför Västerås. Och jag är uppvuxen i Söderköping som pojke och gick grundskolan och högstadiet där. Min mor och far hittade varandra en gång i tiden vid staden Söderköping som ligger söderut från Norrköping i Östergötlands län.

Åren gick och jag blev man. Jag flyttade till Linköping. Jag arbetade med morgontidningar och jag utbildade mig till barnskötare. Jag flyttade tillbaka till min födelsestad Västerås. Bodde där i 8 år. Flyttade igen år 2003 till Kungsängens Centrum. Och vår familj bor  här nu. Vi trivs bra.

Jag är kristen sedan jag var liten. Jag tog emot Jesus Kristus när jag var 8-9 år gammal. Jag vuxendöpte mig i SION Söderköping.
Min hustru är född i landet Peru Latinamerika, vid staden Lima. Hon växte upp med 12 syskon. Hennes mor var storföretagare och hon hade kor och grisar och får. Hon hade stora landområden.  Hennes far arbetade som Ingenjör på en stor firma i Lima. Nieves arbetade som kock i 23 år. Bland annat i Ungern och Lima och Holland. Hon fick anställning vid Perus Ambassadör Diplomati.

Vi är Kristna båda våra föräldrar och syskon och vi själva. Katolska Kyrkan gick Nieves till. Och jag är uppvuxen inom Pingströrelsen. Jag fick vara med på Söndagskolan, som gav mig tro.

Jag startade ”Prayerworkers” bönearbetaren, år 2000. Jag upplevde att jag ville gå vidare med livet i Kristus Jesus. Jag minns vid det tillfället när jag som 17 åring stod med fötterna vid Pingstkyrkans dörrar vid staden Linköping och Gud talade med mig om Evangelistation. Att gå ut och berätta de glada budskapet att Jesus Kristus Lever och han vill skänka alla människor ett evigt LIV.

Och på fler sätt så förföljde Den Helige Ande mig i detta TEMA, ”Gå ut” och berätta för folk om GUD

Det var HERRENS vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och HERRENS vilja skall ha framgång genom honom. (Jesaja 53:10)

Och Jesus gick ett stycke ifrån dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad: "Fader, om du vill, så tag denna kalk ifrån mig! Men ske inte min vilja utan din." (Lukas 22:42)

Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.  (Johannes 7:17)

Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare, men om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då lyssnar han till honom. (Johannes 9:31)

Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. (Romarbrevet 12:2)

Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, (Kolosebrevet 1:9)

Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.
(1 Tessalonike brevet 4:3-8)

Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont. (1 Tess 5:16-22)

Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. (1 Timoteus 2:4)

Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. (Hebreebrevet 10:36)

Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. (1 Petrus brev 4:19)

Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. (1 Johannes 2:17)Här se ni St:a Clara Kyrka. Det är en EFS församling. Ledningen arbetar med Diakoni och Drogfrågor. Kyrkan ger MAT till de utslagna fattiga i dag. Hör av er så ber vi till Gud för er dagligen.

Familjen Eliasson.
Ringvägen 10.
196 30 Kungsängen.

Mail: bengtakeeliasson62@outlook.com
Telefonnummer: 0765804976